udir.no

Main page screenshot of udir.no
Reviewed on Oct 11st, 2019

Udir.no - Utdanning

Utdanningsdirektoratet er en etat for barnehage, grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet. Arbeidsfeltet vårt er bredt, og spenner fra læreplaner og rammeverk, eksamen og analyser til regelverk og tilsyn.

Tagged as: Alt innhold
Competing rank

Related searches

Most popular

Latest searches