udi.no

Main page screenshot of udi.no
Reviewed on Dec 27st, 2017

Forsiden - UDI

UDI har ansvar for behandling av søknader fra utlendinger som vil besøke eller bo i Norge, drift av asylmottak og utvisningssaker.

Competing rank

Related searches

Most popular

Latest searches

Up-to-date