• See pondokhabib.wordpress.com alternatives External_link view website

    Popularity:
    Kecintaan dan Kasih Sayang Kepada Ahlul Baiyt | Nabi s.a.w.bersabda, “Yang terbaik diantara kamu sekalian ialah yang terbaik perlakuaannya terhadap...

    Nabi s.a.w.bersabda, "Yang terbaik diantara kamu sekalian ialah yang terbaik perlakuaannya terhadap ahlulbaiytku, setelah aku kembali kehazirat Allah." (Hadis Sahih dari Abu Hurairah r.a. diriwayatkan oleh al-Hakim, Abu Ya'la, Abu Nu'aim dan Addailamiy) (by Habib Ahmad)

Related searches

Most popular

Latest searches