psychosynteza.pl

Main page screenshot of psychosynteza.pl

:: Instytut Psychosyntezy. CENTRUM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU CZŁOWIEKA. Dr EWA DANUTA BIAŁEK::

Instytut Psychosyntezy zajmuje się harmonijnym, zrównoważonym rozwojem człowieka i wszystkimi przestrzeniami jego zdrowia - zintegrowanym podejściem do zdrowia. Integruje wiedzę różnych dziedzin nauk i systemów dla optymalnego wspierania zdrowia i rozwoju na wszystkich poziomach nauczania i uczenia się o sobie i świecie oraz miejsca człowieka we Wszechświecie, Możliwości dotarcia do książek i blogów, kobiety 45+ w kryzysach zdrowia i egzystencjalnych, propagując edukacją o sobie dla głębsze...

Competing rank
Results empty

Related searches

Most popular

Latest searches

Up-to-date