onderwijsinspectie.nl

Main page screenshot of onderwijsinspectie.nl
Reviewed on Jan 23st, 2018

Home | Onderwijsinspectie.nl

12 maart 2012 De Inspectie van het Onderwijs gaat na of de 37 grootste gemeenten er voldoende in slagen om taalachterstand bij jonge kinderen in een vroeg stadium aan te pakken. Deze gemeenten krijgen de komende jaren tientallen miljoenen euro extra van het ministerie van OCW. Daarmee moeten ze zorgen voor kwaliteitsverbetering en capaciteitsuitbreiding van voor- en vroegschoolse educatie (vve), schakelklassen en zomerscholen.

Tagged as: service menu
Competing rank

Related searches

Most popular

Latest searches

Up-to-date