nsi.bg

Main page screenshot of nsi.bg
Reviewed on Nov 22st, 2019

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

Исторически бележки, Закон за статистиката и други документи, регламентиращи дейността на НСИ. Последни статистически резултати, предстоящи срещи и пресконференции, резултати от провежданите от НСИ статистически изследвания, демографски данни, класификации и номенклатури, регистри. Сведения за издаваните от НСИ публикации, Интернет адреси на български държавни институции, чуждестранни и международни статистически и други организации.

Competing rank

Related searches

Most popular

Latest searches