karen.abo.fi

Main page screenshot of karen.abo.fi
Reviewed on Jan 16st, 2018

Åbo Akademis Studentkår

Ina Biström styrelseordförande för ÅAS 2013. Självständighetsdagens fackel- och fantåg. Sökes: studentrepresentanter till Vasa övningsskolas direktion. Årsfestkommitté sökes. 59 förslag på smidigare studievägar vid Åbo Akademi. Info. Händelser. Månadens kårföretag. Lunchrestauranger. Bildgalleri. Länkar

Competing rank
Results empty

Most popular

Latest searches

Up-to-date