isfahancht.ir

Main page screenshot of isfahancht.ir

صفحه اصلی

ارتباط مستقیم با مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان امکان ارتباط مستقیم با مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان فراهم گردید. به گزارش اداره امور فرهنگی، روابط عمومی و امور اجتماعی استان اصفهان از این پس مراجعه کنندگان می توانند با وارد شدن به سایت اطلاع رسانی isfahancht.ir و انتخاب گزینه "ارتباط مستقیم با مدیرکل"،واقع در زیر عکس و سخن مدیر کل به بخش مورد نظر وارد شده و نظرات ، پیشنهادات ، انتقادات خود ر...

Tagged as: isfahancht
Competing rank
Results empty

Most popular

Latest searches