ibi-bg.com

Main page screenshot of ibi-bg.com
Reviewed on Dec 27st, 2017

Международен банков институт - София, България

"МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ" ООД - създаден през 1991 г. от Българска народна банка и Българска външнотърговска банка (от 1994 г. - Булбанк) МИСИЯ - повишаване ефективността на работа на служителите в банковия и финансов сектор чрез провеждане на специализирано обучение.. ДЕЙНОСТ: • Разработка на учебни програми в съответствие с българската и международна банкова практика • Разработка на квалификационни програми според изискванията на клиента • Обучение на преподаватели • Прилагане на нови ...

Tagged as: ibi-bg
Competing rank

Related searches

Most popular

Latest searches

Up-to-date