gpstrack.cz

Main page screenshot of gpstrack.cz

GPS SLEDOVÁNÍ VOZIDEL - gps online monitoring

------------------------------------------------------------------------------------------------- Monitorovanie vozidiel mimo územia EU Naše služby DATA EU umožňujú aj monitorovanie vozidiel v krajinách mimo EU (Ukrajina, Rusko, Turecko atď.). Monitorovanie vozidiel mimo EU (je spoplatňované osobitne vo výške 0,80 €/ deň mimo EU. Za deň mimo územia EU považujeme každý kalendárny deň, v ktorom bolo vozidlo mimo územia EU bez ohľadu na dĺžku výjazdu.

Competing rank
Results empty

Related searches

Most popular

Latest searches

Up-to-date