forum.nl

Main page screenshot of forum.nl
Reviewed on Feb 16st, 2018

FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken/Home

FORUM is een onafhankelijk kennisinstituut op het terrein van multiculturele vraagstukken vanuit het perspectief van de democratische rechtsstaat, sociale cohesie en gedeeld burgerschap. FORUM vergaart kennis op het brede terrein van integratie, stelt deze beschikbaar en zet de kennis om in praktisch toepasbare methoden en producten.

Competing rank

Related searches

Most popular

Latest searches

Up-to-date