edukacija.net

Main page screenshot of edukacija.net
Reviewed on Jan 9st, 2018

Edukacija.net - moj e-learning portal - informatika, strani jezici, poslovna edukacija, telekomunikacije

Edukacija.net je prvi edukacijski portal u Hrvatskoj i prvo virtualno uilite na kojem je mogue kupiti i pohaati seminar, dobiti strunu pomo i uputu, komunicirati s ostalim polaznicima i mentorima online kole, dobiti potvrdu o uspjeno savladanom seminaru kao i saznati najnovije vijesti iz podruja e-learninga. Portal edukacija.net je zamiljen kao sredinje mjesto za objavu edukacijskih programa i sadraja, neovisno o tome da li se radi o klasinim predavanjima ili treninzima, e-learning programima...

Competing rank
Results empty

Related searches

Most popular

Latest searches