delgarm.com

Main page screenshot of delgarm.com
Reviewed on Feb 7st, 2018

دلگرم دات کام - جامعه مجازی ایرانیان - Home page

چت,سرگرمی,دوستیابی,گپ و گفتگو,بیکاری دات کام, وقتی صحبت از باستان‌شناسی می‌شود در واقع حرکتی به سوی تمدن‌های کهن تلقی می‌شود، چراکه علم باستان‌شناسی روزنه‌ای است که انسان توانست از طریق آن نقابی به گذشته خویش بزند و بر آن بخش از تاریخ که در زیر خروارها خاک یا در عمق غارهای تاریک پنهان گشته بود نظر افکند.

Competing rank
Results empty

Related searches

Most popular

Latest searches

Up-to-date