udi.no

Main page screenshot of udi.no
Competing rank
 

2.4 out of 5 by TopAlternate
Reviewed on Sep 24st, 2015
sponsored links

Forsiden - UDI

UDI har ansvar for behandling av søknader fra utlendinger som vil besøke eller bo i Norge, drift av asylmottak og utvisningssaker.

sponsored links