temani.net

Main page screenshot of temani.net
Reviewed on Dec 30st, 2017

תימני נט / דף הבית

03-5602705. הרה " ג. יהודה גמליאל שליט " א. דוא"ל. כותרות. בקשה לעזור להצלת חיי חנה חנית אלבז (תימניה), חייה בסכנת מוות מיידי היא זקוקה לתורמים של מח עצם.. ביום חמישי הקרוב 31.5.12 היא נכנסת לבית החולים, מתנדבים מקרב העדה התימנית הם בעלי התאמה גבוהה יותר.. בדיקת ההתאמה היא פשוטה, אינה מסוכנת ומהירה.

Tagged as: temani
Competing rank

Related searches

Most popular

Latest searches

Up-to-date