marketing-news.pl

Main page screenshot of marketing-news.pl
Competing rank
 

2.12 out of 5 by TopAlternate
Reviewed on Sep 24st, 2015
sponsored links

Marketing przy Kawie

Marketing i reklama - baza wiedzy i serwis branżowy, skierowany do profesjonalistów i pasjonatów. Prezentuje w sposób przystępny najbardziej aktualne zagadnienia, marketingowe studia przypadków, wyniki badań marketingowych, opinie, poglšdy i idee marketingowe. Gromadzi również bieżšce informacje ze œwiata marketingu i reklamy.

sponsored links