cenia.cz

Main page screenshot of cenia.cz
Competing rank
 

2.4 out of 5 by TopAlternate
Reviewed on Sep 14st, 2017

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Emise skleníkových plynů v Evropě poklesly o 2,5 %. Evropa chce snížit množství vypouštěných emisí. Rozloha chráněných území se v Evropě zvýšila. Krajská konference EVVO 2012 – Udržitelná energie. Základní údaje o ohlašování za rok 2011. CENIA přijala studijní návštěvu z Kosova. Změna ve vedení CENIA