bia-bg.com

Main page screenshot of bia-bg.com
Competing rank
 

1.0 out of 5 by TopAlternate
sponsored links

Българска Стопанска Камара

28. 28. 27. 26. 27. 28. 29. 29. 31. 01. НСИ отчита промени в бизнес средата по сектори. Темите в медиите. Аутсорсинг бизнесът се обединява. Приключи изграждането на Националната референтна мрежа за оценка на компетенциите на работната сила. Новини. Събития. Анализи. Становища. ноември. ноември. ноември

Tagged as: bia-bg
sponsored links
Results empty