bank.lv

Main page screenshot of bank.lv
Reviewed on Oct 4st, 2015

Latvijas Banka

Latvijas Banka – valsts centrālā banka – ir neatkarīga iestāde, kas nosaka un īsteno monetāro politiku, pārvalda ārvalstu valūtas un zelta rezerves, emitē skaidro naudu, nodrošina starpbanku norēķinu sistēmu darbību un apkopo finanšu statistiku. Latvijas Banka ir Eiropas Centrālo banku sistēmas dalībniece.

Competing rank

Related searches

Most popular

Latest searches

Up-to-date