bank.lv

Main page screenshot of bank.lv
Competing rank
 

2.4 out of 5 by TopAlternate
Reviewed on Oct 4st, 2015
sponsored links

Latvijas Banka

Latvijas Banka – valsts centrālā banka – ir neatkarīga iestāde, kas nosaka un īsteno monetāro politiku, pārvalda ārvalstu valūtas un zelta rezerves, emitē skaidro naudu, nodrošina starpbanku norēķinu sistēmu darbību un apkopo finanšu statistiku. Latvijas Banka ir Eiropas Centrālo banku sistēmas dalībniece.

sponsored links